CDM-Alcúdia
Reserva la Clase

Equip

Direcció

Roberto Javier Lambruschini

Llicenciat en ciències de l'activitat física i l'esport. Instructor de Low Pressure Fitness, Especialista en Pilates, Especialista en Fitness en l'Embaràs, Especialista en Natació i Natació Terapèutica, Instructor de Ciclisme de sala, Instructor d'Activitats Dirigides

Caterina Bibiloni Cifre

Administrativa - Grau Superior en Administració i Gestió

Esperança Bibiloni Cifre

Atenció al client, Aministrativa - Grau Superior en Administració i Gestió / Grau en Relacions Laborals

M. Antonia Serra Siquier

Atenció al client

Neteja i manteniment

María Rosa García García

Neteja

Marcela Ribeiro Machado

Neteja

Monitors

Soledad Arnal

Instructora de Ioga i Pilates, At. al client

Tomeu Estades Siquier

Tècnic de manteniment, Instructor de Natació, Socorrista

Verónica Rojano Castillo

Instructora Polivalent, Instructora de Cyling, Instructora de Pilates, Instructora de fitness, Socorrista

Cristina Mestre Rosario

Instructora Polivalent, Instructora de Cycling, Instructora de fitness, Socorrista

Francisca Rosselló

Instructora Polivalent, Instructora de Cycling

Joana Gost Ramis

Instructora de Pilates, Instructora de Natació, Socorrista

Alexandra Palacios Vaicilia

Instructora de Zumba, Instructora de Natació, Socorrista

Célia Gutiérrez

Instructora de BodyPum, Instructora de Indoor Cycling

Martín Sánchez Magni

Instructor de Natació, Instructor de Fitness, Socorrista

Josep Gelabert Sampol

Instructor de Cycling

Biel Palou Horrach

Instructor de Natació, Socorrista

Andrés Cubero Ruiz

Instructor de Natació, Instructor de Fitness, Socorrista

Alejandro Ortíz Palacios

Ajudant de piscina, Instructor de Ball Modern

Miquel Sastre Torrandell

Instructor de Natació, Socorrista

Toni Domingo Luis

Instructor de Cycling

Novetats